Van der Vies Beheer B.V. F.A. van der Vies Beheer b.v.
Menu
A+ A A-

 Wat is Mediation en wie zijn wij ?

Mediation is een vorm van Conflictbemiddeling, door middel van het faciliteren van een bemiddelaar (in dit geval de mediator) bij een conflict of geschil tussen twee of meerdere partijen. Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een conflict snel escaleren. In conflictsituaties is de communicatie bovendien vaak verstoord, waardoor er geen rechtstreekse onderhandelingen/gesprekken meer kunnen plaatsvinden.

De bemiddelaar brengt de partijen met elkaar in gesprek en zo kan er door partijen zelf, onder begeleiding van de mediator aan een oplossing worden gewerkt.

Mediator en zijn rol bij conflictbemiddeling.

De mediator is een neutrale, onpartijdige derde partij, die zich in tegenstelling tot andere vormen van conflictbemiddeling niet met de inhoud van de oplossing van het conflict bemoeit. De mediator biedt een kader waarbinnen partijen zelf tot een oplossing kunnen komen. De mediator heeft dus vooral een faciliterende rol.

Wat doet de mediator?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator de rol van neutrale, onpartijdige derde inneemt. De mediator lost het conflict of geschil niet op, maar faciliteert en schept het kader waarbinnen partijen zelf tot een oplossing kunnen komen

De mediator begint met het aanbrengen van een gespreksstructuur. Door ruimte te bieden aan verschillende perspectieven, ideeën en andere invalshoeken brengt hij of zij de de communicatie weer op gang.

De mediator zorgt er vervolgens voor dat alle partijen aan de beurt komen en dat de spreektijd gelijk wordt verdeeld. Ook let de mediator erop dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. De mediator bewaakt de voortgang van het proces.

Tijdens de mediation wordt de aandacht verschoven van het verleden naar de toekomst. De conflicterende standpunten en bijbehorende emoties worden verlegd naar de onderliggende belangen van partijen. Op basis hiervan wordt door partijen gezocht naar een nieuwe, constructieve, voor partijen aanvaardbare oplossing voor het conflict of geschil.

Voortgang en einde van de mediation.

Het doel van de mediation is het vinden van een, voor partijen aanvaardbare oplossing van de kwestie. Dat betekent dat alle partijen deze oplossing verkiezen boven een voortzetting van het conflict of geschil.

Aan het begin van de mediation wordt er een mediationovereenkomst opgesteld en getekend. Daarin staan de spelregels voor de mediation. Mediation is voor alle partijen vrijwillig; dit houdt tevens in dat parijen op elk gewenst moment kunnen besluiten de mediation te beëindigen. De mediation wordt afgesloten met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Wie zijn wij?

Geschilmediation.nl is een onderdeel van F.A. van der Vies Beheer B.V. De mediator is Rik van der Vies.

Voor meer informatie over onze werkwijze, specialisatie, mediation, certificering etc. kijk op onze website: www.geschilmediation.nl, of vul het antwoord formulier in. Wij  nemen dan zo snel mogelijk contact (binnen 24 uur)met u op. Wilt u ons  zelf telefonisch benaderen dan kan dat natuurlijk ook.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  06-54940180

 

Contactgegevens

Hollandse Hout 214 A
8244 GK Lelystad

Telefoon

T: + 31 (0) 320 844 049

M: 06-54940180

E-mailadres

info@vandervies.com


Bank rek.nr.:

NL14INGB0004432377

KvK:

Almere nr. 30089817

BTW nr.

0095397112 B 01.

Algemene voorwaarden

Rik van der Vies mediator